Công nghệ

Công trình khoa học

 • Giải Nobel: tổ chức, thủ tục trao giải và người đoạt giải
  Công trình khoa học

  Giải Nobel: tổ chức, thủ tục trao giải và người đoạt giải

  Giải Nobel có sự xuất hiện của Alfred Bernharder Nobel (1833 - 1896), người nổi bật với tư cách là nhà phát minh và nhà công nghiệp. Năm 1895, Nobel lập di chúc. Nó nói rằng hàng năm thu nhập từ vốn của anh ấy, được chia thành năm phần bằng nhau, nên được phân phối dưới dạng tiền thưởng.

 • Thuyết tương đối – thiên tài của Einstein
  Công trình khoa học

  Thuyết tương đối – thiên tài của Einstein

  Đối với Einstein, mô tả về hoạt động của thế giới, được cung cấp bởi vật lý học lúc bấy giờ, là không đủ. Anh hỏi "tại sao?" và ông đã tìm kiếm câu trả lời rất lâu cho đến khi trong đầu ông xuất hiện một mô hình để giải thích các quy luật tự nhiên. Vì vậy, ông đã tạo ra thuyết tương đối - một giả thuyết khoa học không thể hiểu được nếu không để trí tưởng tượng của bạn hoạt động lung tung.