Tâm lý

  • Động cơ thúc đẩy hành vi
   Tâm lý

   Động cơ thúc đẩy hành vi

   Động lực là lý do đằng sau một hành vi cụ thể. Ví dụ, giáo viên có thể tha thứ cho học sinh quên vở nếu biết rằng học sinh đó hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

   Động cơ thúc đẩy hành vi
  • Chứng sợ hãi – nỗi sợ hãi phi lý
   Tâm lý

   Chứng sợ hãi – nỗi sợ hãi phi lý

   Chứng sợ hãi – nỗi sợ hãi phi lý

   Thuật ngữ "ám ảnh" đề cập đến một loạt các chứng rối loạn tâm lý như sợ mất trí nhớ, sợ hãi vì sợ hãi, ám ảnh xã hội, v.v.