Promdevelop là một cổng thông tin kinh doanh. Một trang web dành cho những ai quan tâm đến kinh doanh, thế giới tài chính, các anh hùng và các nhà lãnh đạo quan điểm, công nghệ và khoa học mới, sự phát triển của các ngành công nghiệp, các đặc điểm của thị trường lao động.

Tin tức hàng đầu, ý kiến ​​chuyên gia, đánh giá về các chủ đề quan trọng và phân tích được xuất bản hàng ngày trên cổng thông tin.

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau tạo ra nội dung ngang bằng với các biên tập viên.

Để xuất bản các bài báo, tin tức, thông cáo báo chí, hãy truy cập phần Xuất bản các bài báo .

Để đặt câu hỏi cho người biên tập, hãy đề xuất chủ đề cho một bài báo, trở thành nhà văn tự do, báo cáo lỗi hoặc đề xuất điều gì đó cho nhà phát triển – hãy viết thư tới pv@promdevelop.ru.

Để đặt quảng cáo và các dự án đặc biệt info@promdevelop.ru.

Thông tin liên hệ

Điện thoại biên tập Internet: +7 (904) 600-47-11

Email: info@promdevelop.ru