Problem globalnego ocieplenia

Problem globalnego ocieplenia
Zdjęcie: 55hasan | Dreamstime
14
Zawartość Dzielić

Globalne ocieplenie jest najbardziej dotkliwym problemem klimatycznym powodującym znaczące zmiany w równowadze naturalnej na świecie.

Według raportu Leonida Żindariewa (pracownika Wydziału Geografii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego) do końca XXI wieku poziom Oceanu Światowego podniesie się o półtora do dwóch metrów, co doprowadzi do katastrofalne skutki. Przybliżone obliczenia pokazują, że 20% światowej populacji pozostanie bez dachu nad głową. Najbardziej urodzajne strefy przybrzeżne zostaną zalane, z mapy świata zniknie wiele wysp z tysiącami ludzi.

Procesy globalnego ocieplenia śledzono od początku ubiegłego wieku. Zauważono, że średnia temperatura powietrza na planecie wzrosła o jeden stopień – 90% wzrostu temperatury miało miejsce w okresie od 1980 do 2016 roku, kiedy przemysł przemysłowy zaczął się rozwijać. Warto też zaznaczyć, że procesy te są teoretycznie nieodwracalne – w odległej przyszłości temperatura powietrza może wzrosnąć na tyle, że na planecie praktycznie nie będzie już lodowców.

Przyczyny globalnego ocieplenia

Globalne ocieplenie to niekontrolowany wzrost średniej rocznej temperatury powietrza na naszej planecie na dużą skalę.
global warming
Zdjęcie: Alain Lacroix | Dreamstime

Według ostatnich badań tendencja do globalnego wzrostu temperatury powietrza utrzymywała się przez całą historię rozwoju Ziemi. System klimatyczny planety chętnie reaguje na wszelkie czynniki zewnętrzne, co prowadzi do zmiany cykli termicznych – dobrze znane epoki lodowcowe ustępują miejsca ekstremalnie ciepłym okresom.

Wśród głównych przyczyn takich wahań są:

  • naturalna zmiana składu atmosfery;
  • cykle jasności Słońca;
  • zmiany planetarne (zmiana orbity Ziemi);
  • erupcje wulkanów, emisja dwutlenku węgla.

Po raz pierwszy globalne ocieplenie odnotowano w czasach prehistorycznych, kiedy zimny klimat ustąpił miejsca gorącemu tropikalnemu. Sprzyjał temu bujny wzrost oddychającej fauny, co doprowadziło do wzrostu poziomu dwutlenku węgla. Z kolei podwyższona temperatura spowodowała intensywniejsze parowanie wody, co dodatkowo nasiliło procesy globalnego ocieplenia.

Konsekwencje globalnego ocieplenia – w co zmienią się zmiany klimatyczne?
Konsekwencje globalnego ocieplenia – w co zmienią się zmiany klimatyczne?

Tym samym pierwsza w historii zmiana klimatu spowodowana została znacznym wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Obecnie wiadomo, że następujące substancje przyczyniają się do efektu cieplarnianego:

  • dwutlenek węgla;
  • metan i inne węglowodory;
  • zawieszone cząstki sadzy;
  • para wodna

Przyczyny efektu cieplarnianego

Jeśli mówimy o współczesnych realiach, to około 90% całego bilansu temperatur zależy od efektu cieplarnianego, który jest wytwarzany przez konsekwencje działalności człowieka. W ciągu ostatnich 100 lat stężenie dwutlenku węgla i metanu w atmosferze wzrosło o prawie 150% – to najwyższe stężenie od ostatniego miliona lat. Około 80% wszystkich emisji do atmosfery pochodzi z działalności przemysłowej (wydobycie i spalanie węglowodorów, przemysł ciężki, emisje z elektrowni cieplnych i jądrowych).

Warto również zwrócić uwagę na znacznie zwiększone stężenie cząstek stałych – węgla, pyłu i kilku innych. Zwiększają nagrzewanie powierzchni ziemi, zwiększają pochłanianie energii przez powierzchnię oceanów, co prowadzi do wzrostu temperatury na całej Ziemi. Tak więc działalność człowieka można uznać za przyczynę współczesnego globalnego ocieplenia. Inne czynniki, takie jak zmiany aktywności Słońca, nie przynoszą pożądanego efektu.

Konsekwencje globalnego wzrostu temperatury

Międzynarodowa Komisja opublikowała raport roboczy, który odzwierciedla możliwe scenariusze konsekwencji związanych z globalnym ociepleniem. Głównym motywem raportu jest to, że trend w kierunku wzrostu średniej rocznej temperatury będzie się utrzymywał, jest mało prawdopodobne, aby ludzkość była w stanie zrekompensować swój wpływ na procesy klimatyczne planety. Należy zauważyć, że związek między zmianami klimatu a stanem ekosystemów jest obecnie słabo poznany, więc większość prognoz przyjmuje się z góry.
global warming
Zdjęcie: Martinmark | Dreamstime

Wśród wszystkich spodziewanych konsekwencji jedna została wiarygodnie ustalona – wzrost poziomu Oceanu Światowego. Od 2016 roku notowano roczny wzrost poziomu wody o 3-4 mm. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza powoduje pojawienie się dwóch czynników:

  • topnienie lodowców;
  • rozszerzalność cieplna wody.

Jeśli obecne trendy klimatyczne się utrzymają, do końca XXI wieku poziom Oceanu Światowego podniesie się maksymalnie o dwa metry. W ciągu kilku następnych stuleci jego poziom może sięgać pięciu metrów powyżej obecnego.

Zubożenie warstwy ozonowej: przyczyny i konsekwencje zniszczenia
Zubożenie warstwy ozonowej: przyczyny i konsekwencje zniszczenia

Topnienie lodowców zmieni skład chemiczny wody, a także rozkład opadów. Spodziewany jest wzrost liczby powodzi, huraganów i innych klęsk żywiołowych. Ponadto nastąpi globalna zmiana prądów oceanicznych – na przykład Prąd Zatokowy zmienił już swój kierunek, co doprowadziło do pewnych konsekwencji w wielu krajach.

Wpływ globalnego ocieplenia na ludzką cywilizację jest nie do przecenienia. W krajach regionów tropikalnych nastąpi katastrofalny spadek wydajności rolnictwa. Najbardziej żyzne regiony zostaną zalane, co może ostatecznie doprowadzić do masowego głodu. Warto jednak zaznaczyć, że tak poważnych konsekwencji należy spodziewać się nie wcześniej niż za kilkaset lat – ludzkość ma wystarczająco dużo czasu na podjęcie odpowiednich działań.

Rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia i jego skutków

Na poziomie międzynarodowym walka z globalnym ociepleniem jest ograniczona brakiem wspólnych porozumień i środków kontroli. Głównym dokumentem regulującym działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym jest Protokół z Kioto. Ogólnie poziom odpowiedzialności w walce z globalnym ociepleniem można ocenić pozytywnie.

global warming
Zdjęcie: Michal Bednarek | Dreamstime

Normy przemysłowe są stale ulepszane, przyjmowane są nowe normy środowiskowe, które regulują produkcję przemysłową. Zmniejsza się poziom emisji do atmosfery, lodowce objęte są ochroną, a prądy oceaniczne są stale monitorowane. Zdaniem klimatologów utrzymanie obecnej kampanii środowiskowej pomoże zredukować emisję dwutlenku węgla o 30-40% do przyszłego roku.

Warto zwrócić uwagę na coraz większe zaangażowanie firm prywatnych w walkę z globalnym ociepleniem. Na przykład brytyjski milioner Richard Branson ogłosił przetarg naukowy na najlepszy sposób zapobiegania globalnemu ociepleniu. Zwycięzca otrzyma imponującą sumę 25 milionów dolarów. Według Bransona ludzkość musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. W tej chwili zarejestrowanych jest kilkudziesięciu wnioskodawców, którzy proponują własne rozwiązania tego problemu.